έλα να κάνουμε ένα τσιγάρο μαζί, και να μιλάμε μέχρι το πρωί.
- iwnts (via iwnts)
Drunk text me. I want
to be the one you think of
when you can’t think straight.
- "Drunk Texts are Flattering" by Claire Luisa (via midwestdaisies)

(Source: claireluisa)